IMG20230612134223

Lucía Contreras inicia les seues pràctiques al Museu Dámaso Navarro

Lucía Contreras s’incorpora al Museu com alumna de pràctiques.

La setmana passada es va incorporar Lucía Contreras com alumna de pràctiques curriculars del Museu Dàmaso Navarro de Petrer.

Lucía, que resideix en Petrer, va realitzar el Batxiller humanístic al IES Paco Mollá, i actualment està finalitzant el Grau de Història de l’Art a la Universitat de València. Ha decidit aprofitar aquesta oportunitat per a col·laborar amb la història del seu poble, al qual està molt unida desde xicoteta. Al mateix temps, realitza el TFG sobre “Els dibuixos de Pinazo”, tema poc tractat a pesar de la gran producció de dibuixos de l’artista. Amb aquest tema, també trobem la seua gran passió per la pintura moderna valenciana.

Entre els seus interessos resideix la història, l’arqueología, particularment desde l’àmbit de la restauració, així com la museologia i el patrimoni. També sent gran devoció pel patrimoni inmaterial i aquell lligat a les festivitats locals, en especial a les festes de Moros i Cristians de Petrer, en les quals participa amb la comparsa Berberiscs.

Entre les activitats que desenvoluparà, es troben les d’ajudar amb les labors del museu, i participar en les activitats que aquest ens ofereix, recerca e inventariat de les peces de la pinacoteca, visites guiades i tallers.

Benvinguda Lucía, estem encantats de rebret en el museu!

Layra_Boyer_2

La historiadora de l’Art Laura Boyer s’incorpora al museu per a realitzar les seues pràctiques curriculars

La setmana passada es va incorporar al Museu Dámaso Navarro la jove historiadora de l’Art noveldense Laura Boyer Garrapiso, qui està realitzant un Màster Propi de la Universitat de València en Anàlisi i Autenticació d’Obres d’Art. Laura va decidir realitzar les pràctiques curriculars en el nostre museu ja que coneixia les instal·lacions i les nostres activitats i va pensar que podria traure un bon aprofitament professional del temps que passe amb nosaltres. Durant els seus estudis a València va realitzar una sèrie de cursos de formació de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la UV com: English for Art Historians i Introducció al Mercat de l’Art.

Laura vol enfocar les seues pràctiques cap a la conservació i la protecció del patrimoni històric i cultural mitjançant la correcta catalogació de les obres, per a això té experiència a nivell de pràctiques curriculars realitzades durant el grau en Història de l’Art en el Col·legi Major Rector Peset, fent les tasques habituals en gestió de Patrimoni cultural.

Actualment està opositando per a accedir al cos superior tècnic d’administració cultural de l’Administració de la Generalitat amb la finalitat d’accedeix a un lloc de treball com en Conservadora de Museu.

Benvinguda al museu Laura!