MUSEU

MUSEU

El Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro va obrir les seues portes en 1999 per a mostrar les evidències materials de les cultures precedents que es van assentar a Petrer des de la prehistòria fins a la industrialització de mitjan el segle Xx.el museu ocupa un dels edificis més cèntrics de la ciutat, construït en 1935. Va ser emprat com a Dispensari d'Higiene, escola i casa de mestres. A partir de 1964 va ser reutilitzat com a Biblioteca Pública. El museu, encara que inaugurat en 1999, va ser reconegut com a institució museística per part de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana en 2002.el museu és un lloc on es conserven i estudien, s'exposen i es divulguen objectes de caràcter històric, artístic o científic. Per què el nom de Dámaso Navarro?. Dámaso Navarro Guillén va ser, al costat d'altres joves, el fundador en els anys 60 del Grup Arqueològic de Petrer. Durant anys van buscar jaciments arqueològics.

Eixien a prospectar els turons i valls del terme a la recerca de les petjades deixades pels nostres avantpassats, fent alguns sondejos, recuperant troballes fortuïtes i salvant de la pala excavadora restes d'antigues poblacions. Gràcies a la tasca infatigable del Grup, amb els materials recuperats van crear un depòsit municipal, fent exposicions en els locals del Centre Excursionista i la comparsa de Llauradors. Com a conseqüència de la seua prematura mort, el Grup va decidir passar a dir-se amb el seu nom i quan es va crear el Museu el van dedicar al seu memoria.en la dècada dels huitanta el grup es renova i es reforça amb nous components, entre ells, alguns llicenciats en Història i Arqueologia, que col·laboren i dirigeixen les excavacions realitzades al castell o en el centre històric de la població. Com a resultat de tot això, es mostra hui, en aquest Museu, les restes materials dels nostres avantpassats per a millor coneixement de la nostra història.

Horari de visita de 11:00h a 14:00h de dimarts a diumenge. Dilluns tancat.

Els orígens del museu: El Grup Arqueològic Dámaso Navarro
Els orígens del museu: El Grup Arqueològic Dámaso Navarro
Els orígens del museu: El Grup Arqueològic Dámaso Navarro
Previous
Next
L'antic Museu Dámaso Navarro
L'antic Museu Dámaso Navarro
L'antic Museu Dámaso Navarro
Previous
Next
El futur del museu: noves oportunitats
El futur del museu: noves oportunitats
El futur del museu: noves oportunitats
Previous
Next

La idea de comptar amb un museu històric en el qual mostrar les restes de les societats passades va ser una constant demanda per part d'un grup de joves petrerins que pertanyien a la OJE (Organización Juvenil Española), al Club de la Joventut i al Centre Excursionista. Les seues inquietuds culturals relacionades amb la història i el patrimoni local van fer que s'uniren a la fi de la dècada dels seixanta del segle XX en el Grupo Arqueológico Petrelense, que va passar a dir-se Grup Arqueològic Dámaso Navarro com a homenatge al seu impulsor, mort a la fi dels anys setanta.

El Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro va ser inaugurat el 1999 a les dependències que havia ocupat fins a l'any anterior la biblioteca municipal. Era un edifici construït entre finals del segle XIX i començaments del segle XIX que també havia sigut escola pública unitària, col·legi electoral, dispensari d'Higiene, centre de detenció de dones en finalitzar la guerra, una altra vegada escola i casa de mestres. Se situava en el número 10 de la cèntrica plaça de Baix, al costat de l'església parroquial de Sant Bartomeu, apòstol, i l'Ajuntament de Petrer. Hui dia trobem en el mateix edifici l’Oficina de Turisme de Petrer.

Després de quasi 20 anys d'existència, el Museu Dámaso Navarro es trobava amb una sèrie de limitacions que impedien el compliment de les funcions que per llei tenia assignades de manera adequada, com eren la nul·la accessibilitat per la distribució arquitectònica, i uns recursos museogràfics desfasats. L'oportunitat de donar una bolcada a aquesta situació es va donar amb la suma de diverses circumstàncies com va ser la col·laboració amb la Diputació i la Fundació CV MARQ d'Alacant per a fer l'exposició temporal “Petrer. Arqueologia i Museu”, la disponibilitat de l'immoble propietat municipal del carrer La Font, núm. 1, i la decidida aposta de l'equip de Govern en considerar-lo com un tema prioritari.

Els orígens del museu: El Grup Arqueològic Dámaso Navarro

El grup prospectà el terme municipal per a realitzar la carta arqueològica de Petrer, i identificà jaciments d'època prehistòrica, clàssica i medieval. En el centre històric també van excavar en solars, i recuperaren ceràmiques, restes de fauna i monedes d'època romana i medieval. En aquest sentit van col·laborar en la recuperació del mosaic romà aparegut el 1975 al costat de l'edifici de l'Ajuntament, aquest assentament passà a denominar-se com a Vil·la Petrària.

L'any 1998 van coincidir diverses circumstàncies que van possibilitar la creació del museu: d'una banda es va produir el trasllat de la biblioteca municipal al nou centre cultural al carrer Sant Bartomeu. Per un altre, es comptava amb l'existència d'un variat lot arqueològic prehistòric, clàssic, medieval i modern emmagatzemat en el mateix edifici de la biblioteca a l'espera de la seua exhibició. Finalment, aquell any es va realitzar una important exposició etnològica els materials de la qual van ser cedits per a exposar-los al costat del lot arqueològic.

Per al muntatge es va comptar amb dos equips de treball: la secció arqueològica, que va ser coordinada per l'arqueòloga Concepción Navarro Poveda amb ajuda de membres del Grup Arqueològic, i la secció etnològica, que va ser muntada per un altre grup de persones coordinat per Vicent Navarro i Tomás.

Tot això, unit a la predisposició imprescindible de l'Ajuntament de Petrer, va possibilitar la inauguració del museu el dia 2 de juliol de 1999.

L'antic Museu Dámaso Navarro

Des de l'any 1999 i fins a la seua clausura al setembre de 2017, la distribució espacial del museu, amb els seus 620 m2 d'espai útil, a penes ha canviat, encara que sí l’ha fet la funcionalitat de les seues sales i dependències. El museu constava de quatre plantes, distribuïdes de la següent manera: en el soterrani es trobava el magatzem de materials arqueològics i etnològics, la biblioteca especialitzada i l'arxiu administratiu del museu, i un taller d'arqueologia. La planta baixa corresponia a la sala d'exposicions temporals, a la sala multifuncional per a activitats i taller didàctic, a la pinacoteca de l'Ajuntament de Petrer i a l'Oficina de Turisme des de l'any 2009.

La primera planta del museu contenia el despatx de direcció i la sala d'exposició permanent d'arqueologia, en la qual s’explica què és l'arqueologia i l'evolució històrica de Petrer des de la prehistòria fins a l'època moderna.

Finalment, la segona planta acull la col·lecció permanent d'etnologia, dedicada als oficis tradicionals i els costums del Petrer agrícola i canterer. La col·lecció es va anar formant des dels anys setanta gràcies a la labor d'un grup de persones interessades a conservar aquesta cultura preindustrial materialitzada en les nombroses donacions dels veïns i veïnes de Petrer.

El futur del museu: noves oportunitats

El 2017 es va firmar un conveni entre l'Ajuntament de Petrer i la Diputació d'Alacant, a través de la Fundació CV MARQ, per a realitzar al museu alacantí l'exposició “Petrer. Arqueologia i Museu”, entre febrer i maig de 2018, amb la intenció que aquesta, adaptada a l'edifici del carrer La Font, fora la base de la nostra exposició permanent. Per a això es va formar un equip compost per l'arquitecta Rosa Fernández Ibiza, el dissenyador gràfic Julián Hinojosa García, la supervisió dels tècnics del MARQ i del Museu Dámaso Navarro, i la participació d'un ampli equip humà, que van crear una exposició moderna, atractiva i accessible perquè tot tipus de públic poguera conéixer la història de Petrer.

Des de finals del 2018 al començament del 2019, es va treballar per a transformar els quasi 700 m² de superfície útil al nou museu, on es mostra l'exposició permanent que abasta des del període prehistòric fins al segle XX, i s’integra un espai arqueològic on es conserva in situ un forn romà del segle III d. C.

El 8 de febrer del 2019, vint anys després de la creació del Museu Municipal Sala Dámaso Navarro, va obrir les seues portes el nostre renovat museu.