VILA PETRARIA I EL POBLAMENT ROMANO

Els vestigis de la cultura romana a Petrer els tenim repartits en diversos jaciments del terme municipal, i es daten entre els segles I i VI d. C. Podem destacar la vila que considerem com l'origen urbà de Petrer: Vila Petraria. Aquest assentament rural era la luxosa residència del propietari, amb les seues pròpies termes, al mateix temps que la finca de producció agropecuària (oli, va venir i cereal) i un taller terrissaire d'elaboració de teules i rajoles, conservant-se un forn dels quatre documentats. La peça més important d'aquesta vila és el mosaic polícromo amb decoració geomètrica datat en el segle IV d. C., que va aparèixer casualment en 1975.

PECES DESTACADES

Mosáic
Dos fragments de mosaic policromat realitzat amb tessel·les i amb diferents motius geomètrics, la composició dels quals s’adapta a l’espai on estava col·locat. El fragment de major grandària presenta octógons entrellaçats, formant quatre hexàgons allargats que envolten pels quatre costats a un quadrat que queda com a centre de la composició. Aquestes figures tanquen en el seu interior motius similars però de dimensions més xicotetes i canviant el color de les tessel·les. El segon fragment conté una part similar a l’anterior i una altra constituïda per cercles assecants, dividit cadascun en quatre fusos i un rombe de costats còncaus en el centre. Les dues composicions estan separades per un rivet amb forma de trena. El mosaic estava emmarcat per una sanefa de triangles isòsceles. Les línies que delimiten aquests motius estan formades per tessel·les negres; les figures són de color groc i roig, i el fons és de color blanc i beix.
Sota Imperi (mediats segle IV – primera meitat segle V d. C.).
Dimensions: Fragment major: Long.: 420 cm.; Alt.: 196 cm. Fragment menor: Long.: 108 cm.; Alt.: 284 cm.