Puntuación becas 2024

Acta amb la puntuació provisional per a les beques de formació museològica i arqueològica per a l’any 2024

Dijous passat 30 de novembre es va reunir la comissió qualificadora per a valorar els currículums dels aspirants a les beques de museologia i arqueologia del Museu Dámaso Navarro per a l’any 2024.

Una vegada revisada tota la documentació presentada, s’han elaborat els llistats amb la puntuació provisional obtinguda pels aspirants. Ateses les bases de les convocatòries, demà comença un termini de 5 dies naturals per a presentar al·legacions o reclamacions per la seu electrònica de l’Ajuntament. Passat aquest temps, la comissió qualificadora es reunirà una altra vegada per a atendre les al·legacions o reclamacions presentades i farà públics els llistats de totes dues beques amb les puntuacions definitives i els aspirants proposats per a obtindre les beques durant l’any 2024.

Añadir un comentario

You must be logged in to post a comment