MuseoDamasoNavarro-scaled-1200x675

Taules de puntuació definitiva de les beques d’Arqueologia i Museologia 2024 del Museu Dámaso Navarro

La Junta de Govern Local del dia 11 de gener de 2024 va aprovar la concessió de la beca d’arqueologia i de museologia del Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro.

En el punt 6 de les bases s’indica que la puntuació es farà pública en el tauler d’anuncis i en la web de l’Ajuntament de Petrer i en la pàgina web del Museu Dámaso Navarro.

Tags: No tags

Añadir un comentario

You must be logged in to post a comment