LA COL·LECCIÓ ETNOLÒGICA DE PETRER

Durant el segle XIX i fins a ben entrat del segle XX, Petrer era un poble principalment agrari. Paral·lelament es desenvolupaven treballs artesanals de terrisseria, les ferreries realitzaven les eines necessàries per als treballs diaris, i en nombrosos xicotets tallers sabaters treballaven mestre i aprenents. No va ser fins a la primera meitat del segle XX quan va començar a desenvolupar-se la indústria del calçat i la marroquineria que anirà absorbint cada vegada més mà d'obra dels oficis tradicionals, així com treballadors procedents de Castella-la Manxa, Múrcia i Andalusia, provocant un auge demogràfic i econòmic en la nostra vila que va anar conformant el seu actual entramat urbà.

PECES DESTACADES

Geladora
Geladora manual, marca Elma, del número 4. Està formada per dues parts que
encaixen una inserida dins de l’altra: un cilindre de metall i un cub de fusta, amb un espai buit entre tots dos on es posava el gel. Dins del cilindre metàl·lic es realitzava la mescla dels ingredients necessaris per a donar-li sabor, en la majoria dels casos llimó per a fer llimonada que s’obtenia movent la manovella acoblada a la tapa per a aconseguir un moviment centrífug amb el qual fer el gelat granissat.
Època Contemporània (mediats segle XX).