Proceso excavación necrópolis Explanada

El Museu Dámaso Navarro es reconegut per la Conselleria com Servei Municipal d’Arqueologia

Els mitjans de comunicació s’han fet eco del reconeixement del Museu Dámaso Navarro com a Servei Municipal d’Arqueologia per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la qual cosa per al nostre equip és una gran satisfacció, ja que fins hui només la Vila Joiosa, Gandia, València i Petrer tenen aquest Servei adaptat al decret 107/2017 pel qual s’aprova el reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

Aquest reconeixement implica que el nostre museu, a més de mostrar la història i el nostre passat a veïns i visitants, recuperar i conservar béns arqueològics i etnològics, realitzar activitats didàctiques amb els centres escolars i difondre les nostres investigacions en publicacions i congressos, entre altres funcions, ara estem capacitats legalment per a desenvolupar les activitats pròpies d’un servei d’arqueologia que es realitzaven oficiosament des de fa bastants anys.

Això suposa que puguem assessorar promotors i particulars sobre dubtes que puguen sorgir-los a l’hora de planificar obres en zones protegides, com puga ser el centre històric. També supervisar les obres que es puguen realitzar en àrees amb cauteles arqueològiques, al mateix temps que efectuar intervencions patrimonials promogudes per l’Ajuntament. A més, participar de manera activa en la redacció i actualització del catàleg de proteccions que inclou la part de patrimoni històric, i totes aquelles que tinguen relació amb la gestió del patrimoni cultural del terme municipal de Petrer.

Añadir un comentario

You must be logged in to post a comment