L’any 2006 l’Ajuntament de Petrer va promoure la millora i adequació de dues zones enjardinades del centre històric. Aquests jardins van ser creats a la fi del segle XX, en una zona de vessant del pujol conegut com el Altico, de la qual es té constància de la seva ocupació a partir del segle XVII, amb tallers terrissaires fins a mitjan segle XX, i amb la instal·lació d’habitatges a partir de finals del segle XIX. També va ser conegut en el segle XVII com Alt de la forca o del penjat, al·ludint que aquest seria un lloc d’ajusticiament (Rico Navarro, 2002, 75).

En aquesta zona, a esquena de l’immoble del carrer Altico, 20, es tenia coneixement de l’existència de les restes d’un lloc antiaeri de la Guerra Civil, i fins a aquest moment estava reblert d’escombraries i restes d’obres dels veïns de la zona. La seva importància patrimonial va motivar que l’any 2004 el Ple de l’Ajuntament l’inclogués en el Catàleg de Béns i Espais Protegits de 1997, juntament amb altres immobles.

La instal·lació en la segona elevació del nucli urbà (després del turó del castell) d’una metralladora antiaèria i un lloc de vigilància, tant del cel com de les vies de comunicació terrestres, indica la preocupació per protegir la vall mitjana del Vinalopó durant la Guerra Civil.