IMG-20230315-WA0002

El profressor Javier Jover de la Universitat d’Alacant, primer director del Museu Dàmaso Navarro, obté la càtedra de Prehistòria

El professor universitari Francisco Javier Jover Maestre, ha lograt la càtedra de Prehistòria de la Universitat d’Alacant fa uns dies. Petrerí de naixement, es va licenciar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant, realitzant el doctorat i vinculant-se a la mateixa com a professor de Prehistòria des de fa dos décades. Actualment també és director del INAPH (Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric). Cap recordar que Javier va ser el primer director del Museu Dàmaso Navarro i, des de l’any 2001 fins al 2007, va ser l’encarregat de dotar al mateix d’equipament i de personal per a dur a terme totes les funcions reconegudes per la legislació com són: la recuperació, conservació, investigació i difusió dels continguts del museu aconseguint en pocs messos que el museu fora reconegut oficialment per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. A més, la plaça estava associada a la gestió del patrimoni municipal, creant les bases per a la regulació de l’ús i conservació dels monuments, la realització d’intervencions arqueològiques vinculades amb les actuacions urbanístiques i la vigilància dels jaciments arqueològics del terme municipal. 

De les seues nombroses investigacions i publicacions realitzades durant aquestes décades, podriem destacar una que, encara avui dia, continua sent un referent a l’estudi del patrimoni petrerí. Ens estem referint a un dels seus primers llibres amb el títol: “El poblament antic a Petrer. De la prehistòria a la romanitat tardia” realitzat en 1995 junt a Gabriel Segura, on es realitza un estudi pormenoritzat de tots els jaciments d’aquest arc temporal i s’estableix la primera secuència cronològica del nostre passat.

Des del Museu Dàmaso Navarro ens sumem a les felicitacions que està rebent Javier durant aquests dies per l’obtenció de la seua càtedra que reflecteix l’excel·lència de les seues investigacions, publicacions i docència universitaria en l’àmbit cronològic de la prehistòria.