Equipo-personal-2023

Gràcies a totes les persones que heu format part de l’equip del Museu Dámaso Navarro l’any 2023

Com fem des de fa anys, dediquem l’última entrada de l’any de la web del Museu Dámaso Navarro a recordar i agrair a totes les persones que han treballat en el museu al llarg de 2023 i sense les quals haguera sigut molt difícil complir les obligacions i funcions que té assignada la nostra institució.

La seua incorporació al museu i la seua duració han sigut diferents com veurem a continuació: Andrea Mateo i José Catalán, graduats en Història per la Universitat d’Alacant, van guanyar les beques d’Arqueologia i de Museologia respectivament i es van incorporar al gener, desenvolupant el seu treball fins a final d’any. Monika Martínez, estudiant del Grau d’Humanitats en la Universitat d’Alacant i Lucía Contreras, estudiant del Grau d’Història de l’Art en la Universitat de València, van estar en el museu realitzant les pràctiques curriculars de la seua carrera, ja que ambdues són veïnes de Petrer. Conchi Vizcaino es va incorporar a la fi de l’any 2022 dins d’un pla d’ocupació de Labora que va finalitzar a l’octubre del present any, sent substituïda per Mari Carmen Sánchez gràcies a un nou pla de Labora.

Mara Córcoles, Natalia Planelles i Noelia Marcos, de l’empresa SEMUPE, són els qui tots els caps de setmana i festius, tant en el museu com el castell i cases-cova de la muralla, reben als visitants per a transmetre-us la interessant història del nostre passat i les característiques dels monuments.

I finalment, que no per això la menys important, Susi Espinosa, també de l’empresa SEMUPE, que diàriament s’encarrega de la neteja del museu.

Al costat d’ells, no podem deixar que esmentar els companys de les Regidories de Cultura i Patrimoni, Serveis Generals, Intervenció, Tresoreria, etc., i a les empreses i autònoms als quals contractem els seus serveis, ja que cadascun d’ells, des de les seues respectives competències, fan que el museu puga obrir les seues portes en les millors condicions i gestionar les activitats que planifica i que ens han permés renovar el prestigiós distintiu “Q de Qualitat Turística”.

Gràcies, gràcies, gràcies a tots pel vostre treball i dedicació en el Museu Dámaso Navarro per a donar a conèixer millor el patrimoni petrerense.

Equipo-personal-2023
Tags: No tags

Añadir un comentario

You must be logged in to post a comment