Hormigonado provisinal plaza de Baix (1)

Finalitzen els treballs de protecció provisional dels restes de Vila Petraria

S’estan finalitzant els treballs de protecció provisional dels restes arqueològics que van eixir a la llum durant les excavacions de Vila Petraria. L’actuació sobre la plaça de Baix permetrà donar eixida al trànsit rodat fins al carrer Constitució amb total normalitat. Aquestes intervencions, van ser precedides pel tapat de tota la zona amb una lona geotèxtil i grava, a conseqüència de les persistents pluges primaverals que feien perillar l’estabilitat dels murs romans.

En aquest moment, es troba en fase de redacció de la memòria final de la intervenció arqueològica que està ultimant l’empresa encarregada de l’excavació. En ella, es descriurà tot el procés que s’ha seguit durant la intervenció, així com els resultats patrimonials que donaran un nou valor al context històric de Vila Petraria, demostrant-se la importància d’aquest assentament romà. Quant al futur de la plaça de Baix, ja s’està treballant en un proyecte de reforma de la plaça que incloga la integraciò dels restes monumentals identificats, amb l’objectiud de poder presentar-lo a una línea de subvencions que oferta la Diputació d’Alacant.

Añadir un comentario

You must be logged in to post a comment