Última intervención arqueológica del Museo Dámaso Navarro en la calle República El Salvador (marzo 2020)

El Ple aprova que la Conselleria de Cultura reconega el servei municipal d’arqueologia

El Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro de Petrer, al costat de les funcions pròpies de l’entitat museística, realitza labors de gestió del patrimoni anàlogues a les que corresponen a un servei municipal d’arqueologia. Per això, el regidor de Cultura i Patrimoni, Fernando D. Portillo, va presentar al ple de juny la proposta per a iniciar l’expedient per al seu reconeixement com a servei municipal d’arqueologia tal com s’inclou en el Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

Un poc d’història

L’Ajuntament de Petrer, en l’última dècada del segle XX, va fomentar la creació d’un museu municipal amb continguts arqueològics i etnològics. Aquests van ser recuperats en l’últim terç del segle passat per les activitats del Grup Arqueològic Dámaso Navarro, per professionals del patrimoni en intervencions arqueològiques, i per particulars implicats en la recuperació i conservació del llegat material de la societat preindustrial.

El Museu Municipal, sala Dámaso Navarro, es va inaugurar el 2 de juliol de 1999, en l’immoble de la plaça de Baix, 10, on fins a l’any anterior va estar la biblioteca municipal. La creació del museu va comportar la creació de la plaça de director de museus i conservador del patrimoni municipal. La resolució del conseller de Cultura i Educació del 15 de novembre de 2001 va reconéixer com a museu de la Comunitat Valenciana al Dámaso Navarro.

Funcions

Al costat de les funcions pròpies del museu també es van assumir competències en matèria de gestió del patrimoni com són, entre altres:

– Supervisar la redacció o actualització del catàleg de béns i espais protegits del municipi.

– Supervisar les actuacions arqueològiques que es desenvolupen en el terme municipal i, en el seu cas, dirigir les actuacions en espais municipal

Col·laborar amb la conselleria competent en matèria de cultura en totes aquelles actuacions que aquesta els sol·licite.

Última intervención arqueológica del Museo Dámaso Navarro en la calle República El Salvador (marzo 2020)
100 - aprén del passat

“Aprén del passat” 100 retalls d’història i patrimoni petrerí

Tal com va publicar ahir el setmanari El Carrer estem d’enhorabona perquè la col·laboració “Aprén del passat” que realitza el Museu Dámaso Navarro amb El Carrer – Radi Petrer ha complit el centenar d’articles relacionats amb el patrimoni petrerense.

El dia 1 d’abril de 2016 comencem la nostra col·laboració, a petició del seu director Luis Rico, per a acostar la nostra història als lectors curiosos del seu ric i variat passat, bé en paper o bé en manera digital.

En aquestes 100 col·laboracions que van començar sent setmanals i des d’octubre de 2018 mensuals, s’han tractat nombrosos temes sobre el passat de Petrer, tocant temes variats d’història, arqueologia, etnografia, monuments o didàctica. Des del museu sempre hem tingut la mirada posada a arribar al públic, amb un llenguatge senzill i comprensible, amb la intenció d’atraure la seua atenció demostrant que la història és una cosa viva i actual, i que pot resultar molt interessant conéixer.

Conforme transcorrien les setmanes i els mesos s’han anat mostrant algunes dades històriques, que en el seu moment van ser notícia, o explicacions sobre diversos objectes que són custodiats en el museu i que poden resultar curiosos. També s’han mostrat el valor dels diferents elements del patrimoni cultural petrerí, uns molt més coneguts que uns altres com el castell, l’aqüeducte de Sant Rafael, el lloc antiaeri de l’Altico, l’església de Sant Bartolomé, les ermites, etc. juntament amb uns altres com són objectes arqueològics de milers d’anys d’antiguitat com el mosaic de Vila Petraria, els algepsars islàmiques de Puça, l’aixovar de la dama medieval; llocs singulars com els cementeris històrics, jaciments arqueològics com El Chorrillo, Caprala; o objectes de la col·lecció del museu com el trill, monedes o la geladora, etc.

Tot això suposa un ampli ventall de temes i períodes històrics que conformen el patrimoni de Petrer, que hem anat desgranant des de fa quatre anys i que continuarem fent-ho en els pròxims anys en la secció “Aprén del passat”, ja que el nostre llegat és un filó que no té intenció d’esgotar-se.

Tota aquesta informació està disponible via online en la web de El Carrer (http://diarioelcarrer.com/blog.php?id=4) o en la web del Museu Dámaso Navarro (https://museodamasonavarro.es/aprende-del-pasado/).

Centro histórico - Foto Juan Miguel Martínez Lorenzo

Petrer està entre els deu pobles més bonics de la Comunitat Valenciana

Recentment s’han publicat dos rànquing dels pobles considerats més bonics de la província d’Alacant i de la Comunitat Valenciana. En tots dos apareix Petrer compartint cartell amb destinacions turístiques tan mediàtics com Altea, Guadalest, Morella o Xàtiva, entre altres.

Des del museu sabem que gran part de l’atractiu que fa d’aquests pobles unes destinacions indispensables és, sens dubte, el seu patrimoni cultural. Això ens fa sentir la importància del nostre treball, perquè al costat del bon fer de les veïnes i veïns i de les institucions, aconseguim disposar d’un patrimoni accessible i, en la gestió del qual, investigació, conservació i difusió, bolquem tots els nostres esforços.

Actualment, Petrer disposa d’una oferta patrimonial que abasta un espai temporal ampli. Tot això través d’un recorregut agradable i lleuger pel seu centre històric mentre s’ascendeix al castell i les cases cova de la muralla, sense deixar de visitar, per descomptat, el Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro. A tots ells es pot accedir amb visita guiada gratuïta, encara que amb les restriccions pròpies de la situació actual.

A més, uns altres com l’aqüeducte de Sant Rafael o el lloc antiaeri de El Altico, així com l’església o les ermites, completen el ventall de possibilitats que ofereix la nostra localitat.

Des del museu ens sentim molt satisfets i agraïts d’aparéixer en aquests rànquing, encara que sabem que tots els pobles del territori valencià guarden un encant especial que no cal deixar de conéixer.

Aquestes són les dues llistes de pobles més bonics en les quals apareixem:

Valencia Culture Magazine i TusCasasRurales.com

Centre històric de Petrer (Fotografia Juan Miguel Martínez Lorenzo)
puerta abierta castillo

El castell i les cases-cova de la muralla s’obrin de nou a les visites

Dissabte que ve 6 de juny tornem a obrir els monuments més emblemàtics de Petrer com són el castell i les cases cova de la muralla. El fet de trobar-nos en la fase II de la desescalada permet les visites als monuments seguint unes normes d’obligat compliment incloses en l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Començarem obrint únicament els caps de setmana, amb un horari d’11 a 14 h. Hi haurà una guia al castell i una altra a les cases-cova per a realitzar les visites individualitzades o en grups familiars de màxim 5 persones. Si les portes del castell o de les cases-cova estan tancades, és perquè dins s’està realitzant la visita i cal esperar-se al fet que acabe.

Seguint el protocol que ja emprem en la reobertura del Museu Dámaso Navarro, des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni i el Museu Dámaso Navarro s’ha establit un decàleg per a garantir la seguretat higiènica tant del públic visitant com de les guies dels monuments:

1.- No accedir si té símptomes de malaltia

2.- 2 m distancia de seguretat interpersonal

3.- Obligatori ús de màscara i guants

4.- Ús de gel hidroalcohòlic

5.- Visita guiada individual o familiar (màx. 5)

6.- Aforament reduït al ⅓ capacitat

7.- Guardar torn per a la visita

8.- No tocar objectes ni superfícies del mobiliari

9.- Les condícies estaran fora de servei

10.- Seguir les indicacions dels guies

Gràcies als futurs visitants pel seu interés per conéixer el nostre patrimoni i per seguir les normes sanitàries necessàries per a eixir d’aquesta situació.

Limpieza_monumentos_03

Preparant els monuments de Petrer per a la pròxima obertura

En aquests dies l’equip del Museu Dámaso Navarro i el personal del servei municipal de neteja estan realitzant la neteja i desinfecció de les sales del castell i de les cases-cova de la muralla per a la pròxima obertura al públic dels nostres monuments més emblemàtics.

Un parell de setmanes després de la reobertura del museu petrerí, des de dilluns passat 1 de juny ens vam trobar en la fase II de la desescalada COVID-19, la qual cosa permet, seguint l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, tornar a obrir les portes dels monuments i altres equipaments culturals. Les mesures preventives establides són similars a les del museu: un terç de l’aforament autoritzat; només es permet la visita individual o familiar, no qualsevol altra activitat cultural; control perquè les persones que accedisquen porten les seues pròpies mesures de protecció, i dos metres de distància interpersonal, entre altres específiques.

En definitiva, és prendre les precaucions necessàries perquè en uns dies totes les persones que vulguen conéixer les històries que amaguen la fortalesa petrerina i les cases-cova de la muralla puguen realitzar-ho amb totes les mesures higièniques i sanitàries pertinents.